De praktijk


Omnimed Kaakchirurgie en Implantologie is gehuisvest aan de:
Oedsmawei 24
9001 ZJ Grou

Tel: 0566 - 82 00 20
De praktijk is dagelijks geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur.  

De praktijk ligt aan de A32 naast afslag Grou/Irnsum en is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. De praktijk beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Huisregels


Persoonlijke gegevens:
U wordt vriendelijk verzocht wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven. Dit betreft:
verhuizing, overlijden en wijzigingen in uw ziektekostenverzekering.

Algemene gezondheid:
U wordt verzocht elke wijziging betreffende uw gezondheid en medicijngebruik aan ons door te geven. Veranderingen van uw gezondheid en het medicijngebruik kunnen namelijk invloed hebben op de keuze van de behandeling.

Afspraken:
Een gemaakte afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Wij vragen u de afspraak telefonisch te annuleren. Een afspraak wijzigen of afzeggen per e-mail is niet mogelijk. Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, zal de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

HygiŽne


Praktijkrichtlijn Infectiepreventie
Om een goede hygiëne in de praktijk te waarborgen, wordt gewerkt volgens de Praktijkrichtlijn Infectiepreventie. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. De Stichting Werkgroep Infectie Preventie is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne: de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor Infectieziekten en de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg. De volledige tekst kunt u vinden op de website van de werkgroep (www.wip.nl ). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt deze richtlijnen als de professionele standaard.

Stralingshygiëne
Voor het werken met een röntgentoestel is er, conform het Besluit Stralingsbescherming van 1 maart 2002, een compleet Kernenergiewet (KEW)-dossier. Een belangrijk onderdeel van dit dossier is de deskundigheid van onze medewerkers. Iedere kaakchirurg en tandarts in de praktijk heeft het wettelijk verplichte deskundigheidsniveau 4A of 5A.

De kern van een KEW-dossier is een risicoanalyse van de stralingsbelasting. In dit dossier wordt de stralingsbelasting van iedere werkplek in de praktijk en de stralingsbelasting van de terreingrenzen berekend. Ook onderhoud, personele instructies, waarschuwing signalering en beschermende maatregelen zijn in het KEW-dossier opgenomen. De Arbeidsinspectie controleert intensief op de aanwezigheid van een KEW-dossier in praktijken waar met röntgenstralen wordt gewerkt. Voor meer informatie over het KEW-dossier, klik hier.

Klachtenregeling


Bent u van mening dat u onjuist bent geïnformeerd of onzorgvuldig bent behandeld?
Meld het ons. Wij luisteren graag naar uw verhaal en zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Klachtenregeling en informatiepunt
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is onderdeel van onze klachtenregeling en opgezet door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Wanneer dit ook geen bevredigende oplossing oplevert, dan kunt u zich wenden tot collectieve klachtenregeling van de NMT waarbij wij zijn aangesloten.

Meer informatie treft u aan op de website
www.tandartsennet.nl/patiënteninfo

Verwijsformulier


Voor verwijzers
Wilt u uw patiënt naar Omnimed verwijzen? Dan kunt u hiervoor het onderstaand verwijsformulier voor tandartsen en tandprotheticus gebruiken.

Verwijsformulier

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een afspraak bij Omnimed?

Omnimed is een verwijspraktijk. Wanneer u een verwijsbrief van uw tandarts of huisarts heeft gekregen, kunt u telefonisch een afspraak maken.  

Kan ik bij Omnimed terecht voor een reguliere tandartscontrole?

Nee, dit kan niet. Omnimed is geen tandartspraktijk maar een gespecialiseerde verwijspraktijk voor kaakchirurgie en implantologie. Alleen wanneer u bij Omnimed een prothese heeft gekregen, met of zonder implantaten, kunt u bij ons onder controle blijven. 

Is behandeling onder narcose mogelijk?

Ja, bij Omnimed is een behandeling onder narcose mogelijk. Maar meestal is dit niet nodig. Ons team is gespecialiseerd in een goed en vlot verloop van de behandeling. Hierdoor ervaren de meeste patiënten de behandeling onder plaatselijke verdoving als zeer positief. De meeste behandelingen duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

Een behandeling onder narcose is alleen mogelijk onder een aantal voorwaarden. Tijdens een consult vertellen wij u hier meer over. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een intake narcose wanneer u een verwijsbrief heeft van uw tandarts of huisarts. 

Ik gebruik bloedverdunners of andere medicatie. Kan de behandeling dan doorgaan?

Ja, meestal is dit geen probleem. Wanneer u voor een eerste consult komt, stellen wij u altijd een aantal vragen over uw gezondheid en medicijngebruik. Wanneer u veel medicatie gebruikt, vragen wij u een medicatielijst mee te nemen. De arts bespreekt met u de aandachtspunten met betrekking tot het medicijngebruik, ter voorbereiding op de behandeling. 

  • Levenslange garantie
  • Gerenommeerde kaakchirurgen
  • Teamwork
© 2024 Omnimed. Alle rechten voorbehouden