Betaling


Tijdens het eerste consult / intake wordt u op de hoogte gebracht van de kosten doormiddel van een offerte. Na de uitgevoerde behandeling(en) ontvangt u van ons een factuur.

De factuur
De factuur is opgebouwd uit de verschillende prestatiecodes. Deze codes zijn verbonden aan de behandeling(en) die hebben plaatsgevonden. Op de factuur staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnisch werkzaamheden en materiaalkosten. Ook van deze kosten ontvangt u voorafgaande de behandeling een kostenindicatie.

Heeft u vragen over uw rekening?
Wij staan u graag te woord. Neem voor vragen of onduidelijkheden over de factuur contact met ons op.

Algemene betalingsvoorwaarden
Voor de betalingen maken wij gebruik van de algemene betalingsvoorwaarden van het NMT. U kunt de betalingsvoorwaarden vinden in de volgende link: Algemene betalingsvoorwaarden

Het betalingstraject is als volgt:
Voor het betalen van uw factuur hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen. U blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. U kunt het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL39ABNA054.20.14.130 ten name van Omnimed te Grou

Wanneer niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het volledige bedrag is overgemaakt, ontvangt u een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling. Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 10 dagen te voldoen. Wanneer uw betaling niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden er kosten in rekening gebracht. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik een afspraak bij Omnimed?

Omnimed is een verwijspraktijk. Wanneer u een verwijsbrief van uw tandarts of huisarts heeft gekregen, kunt u telefonisch een afspraak maken.  

Kan ik bij Omnimed terecht voor een reguliere tandartscontrole?

Nee, dit kan niet. Omnimed is geen tandartspraktijk maar een gespecialiseerde verwijspraktijk voor kaakchirurgie en implantologie. Alleen wanneer u bij Omnimed een prothese heeft gekregen, met of zonder implantaten, kunt u bij ons onder controle blijven. 

Is behandeling onder narcose mogelijk?

Ja, bij Omnimed is een behandeling onder narcose mogelijk. Maar meestal is dit niet nodig. Ons team is gespecialiseerd in een goed en vlot verloop van de behandeling. Hierdoor ervaren de meeste patiënten de behandeling onder plaatselijke verdoving als zeer positief. De meeste behandelingen duren ongeveer 30 tot 45 minuten.

Een behandeling onder narcose is alleen mogelijk onder een aantal voorwaarden. Tijdens een consult vertellen wij u hier meer over. U kunt telefonisch een afspraak maken voor een intake narcose wanneer u een verwijsbrief heeft van uw tandarts of huisarts. 

Ik gebruik bloedverdunners of andere medicatie. Kan de behandeling dan doorgaan?

Ja, meestal is dit geen probleem. Wanneer u voor een eerste consult komt, stellen wij u altijd een aantal vragen over uw gezondheid en medicijngebruik. Wanneer u veel medicatie gebruikt, vragen wij u een medicatielijst mee te nemen. De arts bespreekt met u de aandachtspunten met betrekking tot het medicijngebruik, ter voorbereiding op de behandeling. 

  • Levenslange garantie
  • Gerenommeerde kaakchirurgen
  • Teamwork
© 2024 Omnimed. Alle rechten voorbehouden