• Levenslange garantie
  • Gerenommeerde kaakchirurgen
  • Teamwork

Betaling


Tijdens het eerste consult / intake wordt u op de hoogte gebracht van de kosten doormiddel van een offerte. Na de uitgevoerde behandeling(en) ontvangt u van ons een factuur.

De factuur
De factuur is opgebouwd uit de verschillende prestatiecodes. Deze codes zijn verbonden aan de behandeling(en) die hebben plaatsgevonden. Op de factuur staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnisch werkzaamheden en materiaalkosten. Ook van deze kosten ontvangt u voorafgaande de behandeling een kostenindicatie.

Heeft u vragen over uw rekening?
Wij staan u graag te woord. Neem voor vragen of onduidelijkheden over de factuur contact met ons op.

Algemene betalingsvoorwaarden
Voor de betalingen maken wij gebruik van de algemene betalingsvoorwaarden van het NMT. U kunt de betalingsvoorwaarden vinden in de volgende link: Algemene betalingsvoorwaarden

Het betalingstraject is als volgt:
Voor het betalen van uw factuur hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. U kunt het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL39ABNA054.20.14.130 ten name van Omnimed te Grou

Wanneer niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het volledige bedrag is overgemaakt, ontvangt u een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling. Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 10 dagen te voldoen. Wanneer uw betaling niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering is ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment worden er kosten in rekening gebracht. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente.

Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt ik patiŽnt bij Omnimed?

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor implantaten kunt u dit met uw tandarts bespreken. De tandarts kan u dan verwijzen naar Omnimed. U bespreekt dan ook met uw tandarts welk deel van de behandeling bij Omnimed wordt uitgevoerd en welk deel uw tandarts zelf doet.

Alleen wanneer u toe bent aan een nieuw kunstgebit kunt u zonder verwijzing bij Omnimed terecht.


 

Kan ik bij Omnimed terecht voor een reguliere tandartscontrole?

Nee, Omnimed is geen tandartspraktijk. Omnimed is een gespecialiseerde verwijspraktijk voor kaakchirurgie en implantologie. U kunt bij Omnimed terecht voor het plaatsen van een implantaat of een chirurgische behandeling.

U blijft voor de reguliere tandheelkunde onder controle en behandeling van uw eigen tandarts. Alleen wanneer bij u een kunstgebit, met of zonder implantaten, door Omnimed is vervaardigd kunt u wel bij ons onder controle blijven.

Is behandeling onder narcose mogelijk?

Bij Omnimed is een behandeling onder narcose mogelijk. Maar meestal is dit niet nodig. Het team van Omnimed is gespecialiseerd in een goed en vlot verloop van de behandeling. Hierdoor ervaren de meeste patiënten de behandeling positief. De meeste behandelingen duren ongeveer 20 minuten. Bij een behandeling onder narcose bent u ruim twee uren bij Omnimed. 

Een behandeling onder narcose is mogelijk onder een aantal voorwaarden. Tijdens een uitgebreid consult kunnen wij u hierover meer vertellen. U kunt een afspraak maken voor ene consult wanneer u een verwijzing heeft van uw tandarts. 

© 2021 Omnimed. Alle rechten voorbehouden